Džbány, košíky, medovníky - Spoznaj naše remeslí - ilustrovaná kniha o ľudových remeslách na Slovensku
Valentína Figeľová . ilustrovaná kniha o ľudových remeslách
Kniha vznikla pôvodne ako maturitná práca, neskôr bola v rozšírenej verzii publikovaná vo vydavateľstve Slovart. Víziou knihy je šíriť kultúru, tradície a dedičstvo Slovenska jednoduchým a hravým spôsobom.
Ilustrácia krojov - Valentína Figeľová, ľudové ilustrácie
Ilustrácie sú vytvorené kombináciou techniky maľby akvarelom s digitálnou maľbou.
 Akvarelová maľba zachytáva autentickú atmosféru a krehkosť tradičných remesiel. Digitálna maľba umožňuje úpravu a dodatočné vylepšenie ilustrácií, ako aj ich prispôsobenie pre tlač. 
Valentína Figeľoví - Džbýny, košíky, medovníky, ilustrovaná kniha pre deti
Náučná ilustrovaná kniha zoznámi deti so 14 ľudovými remeslami, ako je napr. kožušníctvo, drotárstvo, hrnčiarstvo či modrotlač. 
Každá ilustrácia je farebne bohatá a plná detailov, vďaka čomu môžu deti spoznať krásu a hodnotu týchto tradičných slovenských remesiel.
Valentína Figeľová - Košikárstvo, ľudové remeslo
Detská ilustrovaná kniha o slovenských remeslách s úlohami pre deti
V každej kapitole sú jednoduchým a náučným spôsobom vyobrazené informácie o materiáloch, nástrojoch a spôsoboch spracovania surovín, ako aj o využití jednotlivých výrobkov.​​​​​​​
Na konci každej kapitoly je tvorivá úloha, ktorá bude deti motivovať k vlastnej kreativite a interakcii s daným remeslom.
Valaškárstvo - detská kniha o remeslách
Drotárstvo na Slovensku, ilustrovaná kniha
Medovnikárstvo - Slovenské remesla, náučná kniha pre deti
Modrotlač - Ilustrácie, Valentína Figeľová
Gubárstvo, slovenské remeslo

Ďalší projekt z portfólia

Back to Top