na_kavke - logo pre instagramový profil, grafik Valentína Figeľová
Návrh názvu a loga pre instagramový účet projektu @nakavke.
na_kavke - kávový projekt, logo a dizajn profilu, FIGAVALA
Ilustrovaný plagát, káva - Valentína Figeľová
Kávové ilustrácie a logo pre instagramový projekt na_kavke - FIGAVALA
Instagram projektu, návrh vizuálu - Valentína Figeľová
Časom projekt presunul svoje pôsobenie z Košíc do Bratislavy a z názvu "na_kavKe" ostalo "na_kavke". Názov a význam slova "kavka" (káva) ostáva nemenný, kdekoľvek sa nachádza. Nadčasovosť bola dôležitým aspektom pri vymýšľaní názvu, keďže predpoklad na túto zmenu lokality tam bol už na začiatku.
Instagramový profil, návrh vizuálu na sociálne siete, Valentína Figeľová

Ďalší projekt z portfólia

Back to Top