1. Prvým krokom pred začatím našej spolupráce je KONZULTÁCIA
Spojiť sa môžeme emailom či telefonicky, prípadne osobne v Bratislave. Vyberiete si spôsob, akým Vám to najviac vyhovuje. Zistím Vaše predstavy, ciele a požiadavky. Mojím cieľom je zistiť čo najviac a tak sa Vás budem pýtať rôzne otázky, ktoré mi pomôžu získať obraz o tom, čo by malo byť výsledkom. 

2. VYPRACOVANIE PONUKY A JEJ NACENENIE
Na základe zistených informácií Vám rozpíšem aké sú možnosti, moju predstavu, postrehy a konkrétnu cenovú ponuku. Pri naceňovaní sa snažím vyhovieť klientovi a jeho možnostiam a vždy sa usilujem o dohodu, ktorá zabezpečí spokojnosť oboch strán. No zároveň si uvedomujem hodnotu svojej práce a vážim si klientov, ktorí to chápu tiež. :)

3. ODSÚHLASENIE SPOLUPRÁCE
Ak si myslíte, že by to mohlo vzájomne fungovať, súhlasíte s tým, čo Vám viem ponúknuť a ste rozhodnutý ísť do spolupráce, potvrdíme si to, všetko vopred dohodneme a spoločne naplánujeme. Pred začatím spolupráce vyžadujem zálohu 30% z dohodnutej sumy. (Aj moje návrhy, skúsenosti a čas investovaný do nich už niečo stojí.) Následne po uhradení zálohy začínam na Vašom projekte pracovať.

4. TVORBA NÁVRHOV
Ak to nie je dohodnuté inak, samozrejme, záleží na čom konkrétne ideme pracovať, ale v priemera Vám vytvorím 3 návrhy, pričom každý návrh bude mať svoju vlastnú koncepciu a štýl.

5. HODNOTENIE A VÝBER NÁVRHOV
Zašlem Vám návrhy, ktoré si v pokoji pozriete, premyslíte a poskytnete mi spätnú väzbu. Vyberiete si návrh, prípadne nejaké ich kombinácie, ktoré sa Vám najviac páčia a dohodneme sa na ich následnej úprave a dopracovaní.

6. ÚPRAVA VYBRANÉHO NÁVRHU
Na základe Vašej spätnej väzby vyknonám potrebné úpravy na vybranom návrhu. To môže zahŕňať napr. zmeny farieb, typografie, prvkov, usporiadania a podobne. (Takéto kolá úprav máte štandardne 3.)

7. SCHVAĽOVACIA FÁZA
Predložím Vám upravený návrh na schválenie. Ak máte ďalšie požiadavky na úprávu, odkonzultujeme si to, aby sme sa dopracovali ku konečnému vzhľadu, s ktorým budete 100% spokojný. (3 kolá úprav) 

8. VYTVORENIE FINÁLNEJ VERZIE
Po záverečnom schválení pristúpim k vytvoreniu finálnej verzie vo vopred dohodnutých formátoch. To zabezpečí, že výstup môže byť použitý v rôznych médiách, bez straty kvality.

9. ÚHRADA A DODANIE VÝSTUPOV
Po uhradení zvyšnej časti dohodnutej sumy Vám dodám všetky finálne súbory v rôznych formátoch, na ktorých sme sa dohodli.

Ak sa vopred nedohodneme inak, zdrojové súbory štandardne neposkytujem a nie sú zahrnuté v cene. 


Celý proces prebieha v úzkej spolupráci s Vami, pričom sa snažím počas trvania celej spolupráce pochopiť Vaše potreby a estetické preferencie. Avšak nemajte obavy, ak Vaša predstava nie je úplne jasná a neviete, čo vlastne chcete. :) 
Veľmi rada Vám poradím alebo Vás usmerním a spoločne sa dopracujeme k výstupu, s ktorým budete spokojný.
Back to Top